Wiesje Verpeut

Komedie en tragedie – 13921

Sla het op voor het nageslacht
Wat was, wat is en wat zal komen
Heb je er al over nagedacht?
Wat je delen wil?
Of zijn we zoals alle doden, de vromen?
Uitgemergeld, onbesproken, koud & kil?

Ik heb om te geven gewrocht
Wat was, wat is en wat zal zijn
Aan wie is jouw ziel verknocht?
Die het weten moet?
Of is de hartstochtelijke liefde te klein?
Met eigen handen je hart uitgewroet?

Deel, liefste, wat geen oog heeft gezien
Wat was, wat is en wat worden zal
Deel, liefste, is daar angst misschien?
Voor wat was, wat is of wat komen gaat?
Of zijn we van onbelang, verloren als afval?
Vergruisd, besproken, versmaad & gehaat?

Je bent met jouw leven verder gegaan
Vergeten wat was, wat is en wat kan stomen
Begrepen en gegrepen, ik, om te verstaan
Te weinig woorden gingen heen & weer
Voor mij te grijpen & hiermee klaar te komen
Smekend, die ogen, leggen alle verlangens neer

Voor zij die denken, is het leven een komedie
Voor zij die voelen, is het leven een tragedie
Voor zij die beideren een eeuwigheid
Een leven, verdubbeld in afscheid
Beideren in komedie & tragedie
Balanceren welles nietes op een vaarwel van de tijd

Ik zal er nooit uitkomen, blijvend verlangen
In wat was, wat is en wat zou komen
Heb je er ooit over nagedacht?
Dat het anders zou kunnen?
Of zou je nog komisch, tragisch durven dromen?
Verwaterd in pracht, mij nog een kans gunnen?

Ik denk aan jou – 13881

Wanneer de dagen
als rivieren leeglopen
door de schroeiende zon gestoken

 Wanneer de grijze lucht
zijn tranen onder het verdriet
niet meer kan dragen

Wanneer de deuren
vergrendeld gesloten
met roest bekropen

Wanneer de tijd ijsbeert
langs de open velden
met drek verteerd

Wanneer de bloemen
hun kop laten hangen
naar verse liefde verlangen

Wanneer de vliegen 
verloochend
door de stofzuiger opgezogen

 Wanneer eten niet langer verlekkering
geen versterking is
maar enkel zonder smaak vreten

Wanneer de tedere rust
vaarwel
werd gekust

 

Dan denk ik aan jou
het kussen
het verlekkeren
de verloochening
het verlangen
verteerd bekropen
met tranen gestoken
leeglopen 
Dan denk ik aan jou.

enkel_heart.jpg

21 jaren lijken op gisteren – 13875

21 jaren lijken op gisteren
versmelt het ene in het andere?
dezelfde DNA’s glinsteren
de bloedende harten veranderen

De motten fladderen in de wind
wapperen in de geur van het kind
het gepeupel van de nacht
het kind dat op zijn verhaaltje wacht

Ik ben geen drie maal zeven
gisteren afscheid & doorgaan
woorden bezongen blijven kleven
een vacuüm getrokken traan

De vliegen moppen in de lucht
dompelen in het hart van het kind
het sneukelen van de nacht
het kind dat zijn verhaaltje verkracht

21 jaren lijken op gisteren
pijn & verdriet zijn gebleven
laat mij terug verkinderen
om mijn verhaaltje een ander afscheid te geven.

Alles is volbracht – 13875

Wanneer de storm
overwoekert & haarzelf vervloekt
los ik jouw strop
& veeg jou overals
& zeg: het is niets, alsjeblieft

 Wanneer de nacht
zucht & in haarzelf vlucht
aai ik jouw hals
& kus jouw hartklop
& zeg: mijn schat, slaapzacht

Wanneer de stilte
valt & haar vuisten balt
pak ik jouw hand
& trek jou op
& zeg: lieverd, je bent geliefd

Wanneer de dag
kiest & haarzelf verliest
zoek ik je op
& toon jou mijn land
& zeg: alles is volbracht

Shock - 13865 

Dat je de knapste was?
Ik smolt bij je glimlach. 
Dat je de wijste was?
Ik hing aan je lippen.
Dat je de grappigste was?
Je gaf me die schaterpracht.
Het is, het is ... niet aan te ontglippen.
de geur, de kleur, het was
het samen dragen van smart in mineur. 
Ik weet nog.
Jouw huid, zacht als de wind zonder geluid.
Jouw voelen deed mijn adem zwoegend krioelen.
Verkrommen, wanneer je mijn hals deed verstommen.
Het opvreten van mijn geweten.
Diepe verlangens kon je vervullen.
De broek van mijn lijf lullen.
Shock.  

Het is als leven zonder kracht,
woorden aan een ander verpacht,
kille, zoete dromen in verlegenheid gebracht
Het ooit eens thuiskomen,
ik heb wachtend veracht,
ik heb slachtend gesmacht. 
Shock. 

 

Woorden bij klaarlichte dag in het duister gebracht.
Mijn verstand, verstard. De gevoelens van mijn hart. 
Het daglicht verblindt mijn woorden
alsof ze enkel in donkerheid mogen zijn.
Verscholen. 
Ik leef een leven aan de buitenkant,
dat pijnlijk mijn binnenste van niet zijn.
Vernietigt. 
Mezelf belogen.
Mijn onschuld genomen.
Ik moet bekomen. 

Angelrays.jpg

Sealed scrolls - 13866

Open up my words when I'm gone
Reveal who I really was
Transparent, without covering
learn from what I lived
all that happened and is done

Pain are the ashes of what
Once burned heavily
My heart is still smouldering
Smoking thoughts, a lot.

Open up the lyrics when I leave
Reveal what has passed
I tell you plainly
I'm glad that I knew love
Wandering delight and grief

Joy are the sparkles of what
once lighted heavily
My heart is still twinkling
Glowing thoughts, a lot.

Open up the sealed scrolls when I'm dead
Reveal what I left behind
The wonders of the memories
Things that once were
and now have left

Het hert en de hinde der heuvelen - 13761

Goeiemorgen hert en hinde der heuvelen, 
hoeveel hebt gij ons nog te vertellen?
Vertel hert en hinde der heuvelen, 
zwevend in de lucht als libellen ...

De wereld gaat door,
de wereld draait rond,
als op een vergeten spoor,
maken jullie het ietsje te bont.

Dag hert en hinde der heuvelen,
waar brengt gij ons naartoe?
Wij zijn het hert en de hinde der heuvelen,
voor ons doet het er allemaal niet toe.

De wereld draait rond,
één dag met de keer,
schuldig kijkend naar de grond,
5 minuten later vergeten jullie het weer.

Beste hert en hinde der heuvelen,
hoeveel vragen hebt gij ons nog te stellen?
Vraag maar hert en hinde der heuvelen, 
hoe diep kunt gij jullie ziel nog kwellen?

Eén dag met de keer,
elkeen zijn eigen levenspad,
stiekem doen ze het weer,
jullie maken het jezelf te glad.

Geachte hert en hinde der heuvelen,
waar gaat jullie weg heen?
het antwoord van het hert en de hinde der heuvelen:
ons pad is voor eeuwig voor ons alleen.

Elkeen zijn eigen levenspad, 
de wereld draait ondertussen rond,
onze tijd door anderen beklad,
de wereld in zijn geheel verwond, 
hert en hinde der heuvelen,
wat zit gij daar steeds te keuvelen?
Wij kiezen dezelfde springlat, 
plaatsen ons op de voorgrond, 
onze eigen wegen uiteengespat,
onszelf verstrengeld gegrond.

Mijn verhalen - 13865 

Verstop me, 
K'verstop me 
In de Bergen en de dalen 
In de spleten van mijn verhalen.  

 Ken me, 
K'ken me 
Door de bergen en de dalen 
Door het thuiskomen in mijn verhalen 

Laat me
K'laat me 
Op de bergen en de dalen 
Op het ritme van mijn verhalen 

 Tsjacharada kan nacha  
Kouriomacha chine 
Shebaracha na kouriai 
Tsjachala ma niche  

Versta me
K'versta me  
Zoals de bergen en de dalen
Wandelen zij in mijn verhalen 

Laat mij zijn … - 13853

Laat mij zijn
Laat mij zijn
Laat mij zijn
Zoals ik altijd zal zijn

Open blauwe hemel
dagen na elkaar
het raakt mijn hart niet
zijn verste punt van mij bereikt
ondubbelzinnig dubbel gezind
ontegensprekelijk mezelf tegensprekend
verscheurd verbonden in de wonden

 Het goud heeft zich voortgeplant
kruisbestuifd
in mijn hart geraakt
ongezouten mezelf gepekeld
ongewroken de liefde geroofd
generfd, gegroeid, verwond
ik heb geloofd

 Open blauwe hemel in goud
omringd
mijn hart gekloofd
onoverkomelijk ben ik gekomen
ongeraakt mijn wonden bereikt
onverwerkt verder gewerkt
ik heb geloofd
in wonden verscheurd verbonden

 

Laat mij zijn
Laat mij zijn
Laat mij zijn
Zoals ik voor altijd veranderd 
onveranderd zal zijn

De-kille-stilte.jpg

De kille stilte - 13784

Het breken van het hart
het delen van de smart
het lopen van de tranen
het spreken door verhalen

Indien ik je kon vertellen
hoe diep dit alles gaat
zou het je dan beklemmen?
is het mogelijk dat je het loslaat? 

Het vragen naar wat er gebeurt
het voelen dat er iets is
een deel dat van je afscheurt
het niet weten, misschien heb ik het mis

 Indien ik met je kon delen
hoe diep dit alles gaat
misschien kan het je vervelen?
wellicht heb ik te veel gepraat?

 

Ik zou willen weten wat er in je leeft
dat ik er gewoon naar kon vragen
heb jij ook iets doorleefd
waardoor je dit niet meer kan dragen

Indien de kille stilte ophield
zo diep in mij te gaan
zou ik weten wat mij bezield?
zou het ophouden mij te slaan?

It used to work as a relief - 13036

It used to work as a relief
now it is empty
only some scars remain
to show that it used to work

 it used to work as a relief
it used to work as a relief
it used to work as a relief
to settle the words 
one by one
to embark them in their right place
to give them honor and praise

 it used to work
it really used to work
it used to work 
to give it LOVE
to find in it peace
to trust in the sparkle of hope

 but it became empty 
along the way
words were burried
along the way 
love, peace and hope
lost their significance
and they ended to be alive

 is there revival? 
Is there still life? 
Is there a sparkle?

 Empty hands
With Scars of LOVE
With Scars of peace
With Scars of hope
Long distance revival
Relief in the sparkle of life

Aai mijn hart - 13742

Kom
aai mijn hart
aai mijn hart
aai mijn hart
niet dààr
niet dáár
maar hier
aai mijn hart
aai mijn hart
aai mijn hart

Jouw handen
verwarmen
mijn groeven
mijn spleten
van mijn hart
van mijn hart
van mijn hart

Kom
aai mijn hart
aai mijn hart
aai mijn hart
niet dààr
niet dáár
maar hier
aai mijn hart
aai mijn hart
aai mijn hart

Op het ritme van de gazelle.

 

Tossing around - 13294

Where-does-my-help-come-from.jpg
 

Het beeld - 11142

Zij ziet het beeld
Voorbijgalloperen
Elk detail in het beeld
Ziet zij razendsnel voorbij passeren

 Zij aanschouwt het paard
In zijn volle galop
Zij ziet de achterkant van het paard
Met haarzelf in het strop

 Zij zit vast
Met beide handen
Op alle vlakken vast
Niet wetend waar ze zal belanden

 Het paard holt en tolt
Raast en snelt met haar
Het paard door pijn beladen
schuurt en stuurt haar
zij voelt en verkent de grond
door de distels verraden

Fratsen van stenen
Schuren haar schenen
Gloeiend door het modderslijk
Met gespleten benen
Opengereten door het aardse rijk

Zij ziet het beeld
Sluit de ogen voor even
Elk detail in het beeld
Al bevend door het leven

Zij voelt het beeld
Door haar kleren grijpend
Zij herkent het beeld
Niet begrijpend

 De oren wijd geopend
De ogen wijd opgensperd
Is daar de hemel?
Daar waar het beeld niet is gekend …

Everything-and-everything.jpg

DE SCHUILPLAATS - 10733

Een gebroken vogeltje
daar in Jouw handen,
daar in het geheim
een gebroken vogeltje
wil enkel bij Jou zijn

Een gebroken vogeltje
geniepig en klein
een gebroken vogeltje
onder Jouw vleugels
veilig en rein

Als dit kleine vogeltje,
als dit kwetsbaar ding,
zo wil ik bij Jou komen,
als een hulpeloos wezentje
zo wil ik bij Jou zijn.

Daar,
daar onder Jouw vleugels
daar in het verborgene
daar in Jouw schaduw
daar wacht ik op Jou
daar

Daar ben Ik veilig
daar ben Jij, getrouw
daar wil ik zijn
enkel met Jou.

Daar vertel Jij je geheimen
daar breekt mijn glimlach door
daar begin ik te rijmen
al zijn er verder geen woorden voor

Daar vind ik Jouw rust
Jij, die mijn geweten sust
veilig in Jouw armen
Jij, die mijn verdriet blust

Jij bent het
Jij bent het
Jij bent het
waarom een vogeltje
gebroken
liefst in Jouw schuilplaats
rust

Creating & shaping - 11401

I want to see
Your hands creating
i want to see
Your hands shaping
the way to be free.

Gazing
the ways of Your hand
creating & shaping
my way to expand
my feet are tasting
the way You have planned.

I want to taste
the way i have to go
i want to gaze
see Your promises flow
& Your words that create.

My eyes gazing
my feet tasting
but … waiting
You’re the way to be free
You’re the One i want to see
shaping & creating
the path under my feet.

Here and there - 11160

In this moment of crawling and passing by
Not knowing what it all will be
I know in a moment from here i’ll fly
I know there in You, i’m gladly free

My hands filled with gliding sand
Passing by like a rough cold wave
I know everything here’s in Your hand
I know there with You, it’s always safe

In this moment full of tearful fear
Not knowing when, what, how, where
I know that You are always here
I know that You are always there

Passing a land that’s more than dry
My hands crushed and torned wide open
I know you’re here under the troubled sky
I know you’re there in the garden of Eden

Het is al rustiger geweest - 10901

Het is al rustiger geweest,
Op dagen van bliksem en donder
Het is al rustiger geweest,
Op dagen van marktgedrum
Het is al rustiger geweest,
Op dagen van feestgedruis

 Het is al rustiger geweest.
Het kennen ervan gaat me te boven
Het is al rustiger geweest
Het kennen van het bos tussen de bomen

Daar in de woelige menigte
Daar tussen de pijlen van de indianen
Daar bij de opgejaagde gazelle
Daar bij de kronkels van de vulkanen

Daar zit Jij vissend aan de vijver
Daar lig Jij genietend te luieren
Daar zit Jij mijmerend te breien
Daar lig Jij neuriënd te kuieren

Een knipoog van rust
Een lach van vrede
Een arm uitgestrekt
Een hart zo teder

Daar lig Jij breed te stralen
Daar zit Jij de bloemen te kussen
Daar lig Jij de sterren te verhalen
Daar zit Jij mijn brandend vuur te blussen

Het is al rustiger geweest
Het is al rustiger
In een knipoog
Rust en vred

DE ESSENTIE - 8982 

Woorden fadend verdwijnen
Woorden, ze huppelen voorbij
Woorden gestopt en starend

 Ik kan het niet:
het lef ontbreekt me
& de gespleten woorden verdwijnen
als de horizon

 Ik kan het niet
het lef ontbreekt me
& de opengereten woorden pijnigen
als mijn verstand

Ik kan het niet vatten
de woorden rennen
de woorden razen
de woorden zoeven
voorbij

Ik kan het niet vatten
de woorden slenteren
de woorden sluipen
de woorden kruipen
terug

Ik wil slenteren, rennend
Ik wil sluipen, razend
Ik wil kruipen, zoevend

 Allen omvattend om me heen
ik kan het niet
ik vat het niet
ik kan het niet

 Aan de horizon
de schim, Zichzelf
peinzend op de rots
de staf geplant in de grond
de sjaal wapperend in de wind

 Vastgespijkerd op de rots
starend, fadend, verdwenen
woorden gebijteld in de rots
zijn niet meer dan 
de essentie.

Abba,-Papa.jpg

Jij bent - 10972 - To my Beloved!

Jij bent daar
Daar waar mijn hart het van pijn uitkraait
Jij bent daar
Waar de wereld niet meer verder draait
Jij bent daar
Waar de nacht de morgen ontmoet
Jij bent daar
Steeds in overvloed

Jij bent daar
Altijd in overvloed
Mijn ogen bemerken het niet
Maar ik weet
Ja, ik weet
Jij bent daar 

Jij bent hier
Altijd in overvloed
Mijn hart bemerkt het niet
Maar ik weet
Ja, ik weet
Jij bent hier

Jij, Jij, Jij
Jij bent mijn alles
Jij bent er altijd
Jij bent mijn overvloed

 Daar waar de nachten de morgens ontmoeten
En mijn ogen het opgaven zelf te zoeken
Daar waar de wereld niet meer verder draait
En mijn hart het van pijn uitkraait
Daar en hier, Jij bent er altijd
Altijd in overvloed