Wiesje Verpeut
Letter-A.jpeg

The letter 'A' stands for: 

Alliteratie / Alliteration

NL: Alliteraties! Ze maken me gewoon blij - (zie) dat verbaasd GElukkig GEzicht
Het moment in een gesprek dat je beseft dat er uit het niets een Aantrekkelijke 'Alli' tevoorschijn getoverd wordt, is Adembenemend. Respect voor wie dit Realiseert!

 

EN: Alliterations! They just make me happy - (see) that surprised Fullfilled Face.
The moment in a conversation that you Recognise that an Amazing 'Alli' is conjured out of nowhere, it is Astonishing. Respect for whoever Realizes this!

Van alliteratie, ook stafrijm (‘staf’ betekent ‘letter’) of letterrijm genoemd, spreekt men bij gelijkheid van de beginmedeklinkers van twee of meer beklemtoonde lettergrepen of woorden binnen een uitdrukking, prozazin of vers. Soms spreekt men van alliteratie in geval van gelijkheid van beklemtoonde beginklinkers. Alliteratie is een vorm van rijm. Guido Gezelle schreef de allitererende, toelichtende zin: Stafrijmen zijn stapstenen waarop men steunt met de stemme.
Om alliteratie aan te duiden wordt soms ook het woord beginrijm gebruikt, een term die meerdere betekenissen heeft en tevens naar het voorrijm of naar de stijlfiguur anafoor kan verwijzen.
— (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alliteratie)

Annabel Textiles - work experience - 2002-2004

NL: Tijdens mijn laatste jaar bachelor Textielontwerpen te Kortrijk, begon ik deeltijds te werken bij Annabel Textiles te Mariakerke. Al heel snel leerde ik de kneepjes van het vak in de praktijk kennen. Ik tekende er voornamelijk meubel/gordijnstoffen. 

Bovenstaande zak is het enige wat me nog rest van de periode bij Annabel Textiles. De stof van deze shopping bag heb ik ontwikkeld voor mijn eindwerk, waarbij we textiel moesten ontwikkelen voor het stripmuseum te Brussel dat ondergebracht is in een gebouw ontworpen door architect Victor Horta (art nouveau).

EN: During my last year Bachelor Textile Design in Kortrijk, I started working part-time at Annabel Textiles in Mariakerke. Very quickly I learned the tricks of the trade in practice. I mainly designed furniture / curtain fabrics.

The above bag is the only thing that i still have from the period at Annabel Textiles. I developed the fabric of the shopping bag for my thesis, we had to develop textiles for the comic strip museum in Brussels, which is housed in a building designed by architect Victor Horta (Art Nouveau).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z